Õigusakt

Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondade ja nende piiride kirjelduste kehtestamine

[Pealehele]

Õigusakti number:
164
Vastuvõtmise kuupäev:
30.10.2014
 
Eelnõu number:
209
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Kommunaalamet;  
Reg. kuupäev:
16.10.2014
Ettekandja:
abilinnapea Kalle Klandorf  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
komisjoni korraldav nõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
16.10.2014Menetluse lisadokumentTaotlus failDokumendi tekst     
16.10.2014Menetluse lisadokumentTaotluse lisa 1 failDokumendi tekst     
16.10.2014Menetluse lisadokumentTaotluse lisa 2 failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
21.10.20141Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
23.10.20144Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 30.10.2014 istungi päevakorra projekti
30.10.20144Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 164 Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondade ja nende piiride kirjelduste kehtestamine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst