Õigusakt

Maade munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarbe määramine

[Pealehele]

Õigusakti number:
175
Vastuvõtmise kuupäev:
13.11.2014
 
Eelnõu number:
210
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Linnavaraamet;  
Reg. kuupäev:
16.10.2014
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
korra- ja keskkonnakaitsenõunik Anne Parksepp;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
23.10.20146Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 30.10.2014 istungi päevakorra projekti
05.11.20141Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
06.11.201411Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 13.11.2014 istungi päevakorra projekti
13.11.201412Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 175 Maade munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarbe määramine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst