Õigusakt

Maade munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine

[Pealehele]

Õigusakti number:
176
Vastuvõtmise kuupäev:
13.11.2014
 
Eelnõu number:
211
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Linnavaraamet;  
Reg. kuupäev:
16.10.2014
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
korra- ja keskkonnakaitsenõunik Anne Parksepp;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
23.10.20147Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 30.10.2014 istungi päevakorra projekti
05.11.20142Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
06.11.201412Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 13.11.2014 istungi päevakorra projekti
13.11.201413Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 176 Maade munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst