Õigusakt

Tallinna lasteaedade tegevuskuludeks ettenähtud summade kasutamise kontroll 2013. aastal

[Pealehele]

Õigusakti number:
173
Vastuvõtmise kuupäev:
13.11.2014
 
Eelnõu number:
217
Esitaja:
Revisjonikomisjon;  
  
Koostaja:
Revisjonikomisjon;  
Reg. kuupäev:
23.10.2014
Ettekandja:
revisjonikomisjoni aseesimees Leonid Mihhailov  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
23.10.2014Menetluse lisadokumentRevisjonikomisjoni otsus failDokumendi tekst     
23.10.2014Menetluse lisadokumentRevisjoniakt failDokumendi tekst     
23.10.2014Menetluse lisadokumentLinnavalitsuse seiskoht failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
06.11.20148Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 13.11.2014 istungi päevakorra projekti
13.11.201410Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 173 Tallinna lasteaedade tegevuskuludeks ettenähtud summade kasutamise kontroll 2013. aastal.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
24.10.2014Saadetud linnavalitsusele  Kiri nr F1-11/909
05.11.2014Linnavalitsuse seisukoht   Nõustuda fail[Tekst]