Õigusakt

Tallinna linna maal asuvate eraparklaid haldavate ettevõtetega 2011–2013 sõlmitud lepingute kontroll

[Pealehele]

Õigusakti number:
180
Vastuvõtmise kuupäev:
27.11.2014
 
Eelnõu number:
218
Esitaja:
Revisjonikomisjon;  
  
Koostaja:
Revisjonikomisjon;  
Reg. kuupäev:
23.10.2014
Ettekandja:
revisjonikomisjoni esindaja Priit Värk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
23.10.2014Menetluse lisadokumentRevisjonikomisjoni otsus failDokumendi tekst     
23.10.2014Menetluse lisadokumentRevisjoniakt failDokumendi tekst     
23.10.2014Menetluse lisadokumentLinnavalitsuse seisukoht failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
06.11.20149Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 13.11.2014 istungi päevakorra projekti
13.11.20140Volikogu istungjätta päevakorra projektist välja
20.11.20144Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 27.11.2014 istungi päevakorra projekti
27.11.20144Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 180 Tallinna linna maal asuvate eraparklaid haldavate ettevõtetega 2011–2013 sõlmitud lepingute kontroll.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
24.10.2014Saadetud linnavalitsusele  Kiri nr F1-11/910
05.11.2014Linnavalitsuse seisukoht   Nõustuda fail[Tekst]