Õigusakt

Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Marsi tn 10 kinnisasja koormava hoonestusõiguse võõrandamiseks ja hoonestusõiguse hüpoteekidega koormamiseks

[Pealehele]

Õigusakti number:
174
Vastuvõtmise kuupäev:
13.11.2014
 
Eelnõu number:
220
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Linnavaraamet;  
Reg. kuupäev:
24.10.2014
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavarakomisjon; komisjoni korraldav nõunik Erkki-Alo Kirde; korra- ja keskkonnakaitsenõunik Anne Parksepp;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
05.11.20143Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
06.11.201410Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 13.11.2014 istungi päevakorra projekti
10.11.20144Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
13.11.201411Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 174 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Marsi tn 10 kinnisasja koormava hoonestusõiguse võõrandamiseks ja hoonestusõiguse hüpoteekidega koormamiseks.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst