Õigusakt

Nõusoleku andmine sõitjateveo avaliku teenindamise otselepingu sõlmimiseks Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsiga

[Pealehele]

Õigusakti number:
167
Vastuvõtmise kuupäev:
13.11.2014
 
Eelnõu number:
223
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Transpordiamet;  
Reg. kuupäev:
31.10.2014
Ettekandja:
abilinnapea Taavi Aas  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Õiguskomisjon; komisjoni korraldav nõunik Erkki-Alo Kirde; osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
13.11.2014Menetluse lisadokumentL. Mihhilovi avaldus taandamise kohta failDokumendi tekst     
13.11.2014Menetluse lisadokumentE. Tamme avaldus taandamise kohta failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
06.11.20144Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 13.11.2014 istungi päevakorra projekti
10.11.20142Õiguskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
11.11.20141Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
13.11.20144Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 167 Nõusoleku andmine sõitjateveo avaliku teenindamise otselepingu sõlmimiseks Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsiga .

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst