Õigusakt

Maade munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine

[Pealehele]

Õigusakti number:
181
Vastuvõtmise kuupäev:
27.11.2014
 
Eelnõu number:
226
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Linnavaraamet;  
Reg. kuupäev:
06.11.2014
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
korra- ja keskkonnakaitsenõunik Anne Parksepp;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
06.11.20147Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 13.11.2014 istungi päevakorra projekti
19.11.20142Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
20.11.20145Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 27.11.2014 istungi päevakorra projekti
27.11.20145Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 181 Maade munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst