Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 2008 määruse nr 30 "Alkohoolse joogi jaemüügi ja alkoholi reklaami kitsendused" muutmine

[Pealehele]

Õigusakti number:
31
Vastuvõtmise kuupäev:
27.11.2014
 
Eelnõu number:
227
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Ettevõtlusamet;   
Reg. kuupäev:
06.11.2014
Ettekandja:
abilinnapea Arvo Sarapuu  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Korra- ja tarbijakaitsekomisjon  
Läbivaatajad:
Õiguskomisjon; korra- ja keskkonnakaitsenõunik Anne Parksepp; osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
06.11.20148Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 13.11.2014 istungi päevakorra projekti
10.11.20143Õiguskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
12.11.20142Korra- ja tarbijakaitsekomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
13.11.20140Volikogu istungjätta päevakorra projektist välja
19.11.20141Sotsiaal- ja tervishoiukomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega
20.11.20142Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 27.11.2014 istungi päevakorra projekti
27.11.20142Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 31 Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 2008 määruse nr 30 "Alkohoolse joogi jaemüügi ja alkoholi reklaami kitsendused" muutmine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
19.11.2014Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon1. Määruse eelnõu punkti 5 sõnastusest välja jätta sõna "huvikool"; 2. Määruse eelnõu punkt 6 muuta ja sõnastada järgnevalt:"Kange alkohoolse joogi jaemüük ei ole lubatud tankla kauplusest või tankla lähialal asuvast kauplusest, kui kaupluste sissepääs asub vähem kui 15 m kaugusel lähimast tankurist."  
27.11.2014Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees Jaak JuskeMuudatusettepanek fail[Tekst]  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst