Õigusakt

Tööstuse tn 39 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas

[Pealehele]

Õigusakti number:
171
Vastuvõtmise kuupäev:
13.11.2014
 
Eelnõu number:
228
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Linnaplaneerimise Amet;  
Reg. kuupäev:
06.11.2014
Ettekandja:
abilinnapea Taavi Aas  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
komisjoni korraldav nõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
06.11.2014Menetluse lisadokumentPõhijoonis failDokumendi tekst     
06.11.2014Menetluse lisadokumentPõhijoonise lisa1 failDokumendi tekst     
06.11.2014Menetluse lisadokumentSituatsiooniskeem failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
06.11.20149Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 13.11.2014 istungi päevakorra projekti
11.11.20143Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
13.11.20148Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 171 Tööstuse tn 39 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst