Õigusakt

Eha tn 12 ehitise otsustuskorras võõrandamine

[Pealehele]

Õigusakti number:
182
Vastuvõtmise kuupäev:
27.11.2014
 
Eelnõu number:
230
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Linnavaraamet;  
Reg. kuupäev:
13.11.2014
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavarakomisjon; komisjoni korraldav nõunik Erkki-Alo Kirde; korra- ja keskkonnakaitsenõunik Anne Parksepp;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
13.11.2014Menetluse lisadokumentEhitisregistri andmestik failDokumendi tekst     
13.11.2014Menetluse lisadokumentEksperthinnang failDokumendi tekst     
13.11.2014Menetluse lisadokumentOtsus failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
19.11.20145Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
20.11.20146Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 27.11.2014 istungi päevakorra projekti
24.11.20142Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
27.11.20146Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 182 Eha tn 12 ehitise otsustuskorras võõrandamine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst