Õigusakt

Tallinna linna omandis oleva Astangu tänav T1 kinnisasja ja sellega piirneva Kotermaa tn 4 kinnisasja pindalade ja piiride muutmine

[Pealehele]

Õigusakti number:
184
Vastuvõtmise kuupäev:
27.11.2014
 
Eelnõu number:
231
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Linnavaraamet;  
Reg. kuupäev:
13.11.2014
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
korra- ja keskkonnakaitsenõunik Anne Parksepp;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
13.11.2014Menetluse lisadokumentSkeem failDokumendi tekst     
13.11.2014Menetluse lisadokumentEhitusprojekt failDokumendi tekst     
13.11.2014Menetluse lisadokumentPlaan failDokumendi tekst     
13.11.2014Menetluse lisadokumentKinnistusosakonna väljavõte failDokumendi tekst     
13.11.2014Menetluse lisadokumentPlaan failDokumendi tekst     
13.11.2014Menetluse lisadokumentEksperthinnang failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
19.11.20146Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
20.11.20148Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 27.11.2014 istungi päevakorra projekti
27.11.20148Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 184 Tallinna linna omandis oleva Astangu tänav T1 kinnisasja ja sellega piirneva Kotermaa tn 4 kinnisasja pindalade ja piiride muutmine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst