Õigusakt

Saue vallas Vatsla külas asuva Pilli kinnistu võõrandamine

[Pealehele]

Õigusakti number:
183
Vastuvõtmise kuupäev:
27.11.2014
 
Eelnõu number:
232
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Linnavaraamet;  
Reg. kuupäev:
13.11.2014
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
korra- ja keskkonnakaitsenõunik Anne Parksepp;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
13.11.2014SeletuskiriSeletuskiri
Seletuskirja tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 12
13.11.2014Menetluse lisadokumentEhitisregistri väljavõte failDokumendi tekst     
13.11.2014Menetluse lisadokumentKinnistusosakonna väljavõte failDokumendi tekst     
13.11.2014Menetluse lisadokumentEksperthinnang failDokumendi tekst     
13.11.2014Menetluse lisadokumentKaardiserveri plaan failDokumendi tekst     
13.11.2014Menetluse lisadokumentSaue Vallavalitsuse kiri
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 12
13.11.2014Menetluse lisadokumentPärimistunnistus
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 12

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
19.11.20147Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
20.11.20147Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 27.11.2014 istungi päevakorra projekti
27.11.20147Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 183 Saue vallas Vatsla külas asuva Pilli kinnistu võõrandamine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst