Õigusakt

Vee-ettevõtja määramine Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni Lepiku tegevuspiirkonnas ja ühisveevarustuse Udeselja tegevuspiirkonnas

[Pealehele]

Õigusakti number:
190
Vastuvõtmise kuupäev:
11.12.2014
 
Eelnõu number:
235
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Ettevõtlusamet;   
Reg. kuupäev:
14.11.2014
Ettekandja:
abilinnapea Arvo Sarapuu  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
komisjoni korraldav nõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
14.11.2014Menetluse lisadokumentTaotlus failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
20.11.20143Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 27.11.2014 istungi päevakorra projekti
02.12.20142Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
05.12.20145Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 11.12.2014 istungi päevakorra projekti
11.12.20146Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 190 Vee-ettevõtja määramine Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni Lepiku tegevuspiirkonnas ja ühisveevarustuse Udeselja tegevuspiirkonnas.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst