Õigusakt

Eesti Vabariigi omandis olevast Vesivärava tn 44B kinnisasjast moodustatavate kinnisasjade tasuta Tallinna linna omandisse taotlemine ja kinnisasjadele valitseja määramine

[Pealehele]

Õigusakti number:
185
Vastuvõtmise kuupäev:
27.11.2014
 
Eelnõu number:
238
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Linnavaraamet;  
Reg. kuupäev:
14.11.2014
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
komisjoni korraldav nõunik Anne Parksepp;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
14.11.2014Menetluse lisadokumentKinnistusraamatu väljavõte failDokumendi tekst     
14.11.2014Menetluse lisadokumentLeping failDokumendi tekst     
14.11.2014Menetluse lisadokumentPõhijoonis failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
19.11.20143Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
20.11.20149Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 27.11.2014 istungi päevakorra projekti
27.11.20149Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 185 Eesti Vabariigi omandis olevast Vesivärava tn 44B kinnisasjast moodustatavate kinnisasjade tasuta Tallinna linna omandisse taotlemine ja kinnisasjadele valitseja määramine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst