Õigusakt

Eesti Vabariigi omandis oleva Värvi tn 6 kinnisasja tasuta Tallinna linna omandisse taotlemine ja kinnisasjale valitseja määramine

[Pealehele]

Õigusakti number:
186
Vastuvõtmise kuupäev:
27.11.2014
 
Eelnõu number:
239
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Linnavaraamet;  
Reg. kuupäev:
14.11.2014
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
komisjoni korraldav nõunik Anne Parksepp;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
14.11.2014Menetluse lisadokumentTaotlus failDokumendi tekst     
14.11.2014Menetluse lisadokumentSkeem failDokumendi tekst     
14.11.2014Menetluse lisadokumentKinnistusraamatu väljavõte failDokumendi tekst     
14.11.2014Menetluse lisadokumentMaaregistri kaart failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
19.11.20144Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
20.11.201410Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 27.11.2014 istungi päevakorra projekti
27.11.201410Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 186 Eesti Vabariigi omandis oleva Värvi tn 6 kinnisasja tasuta Tallinna linna omandisse taotlemine ja kinnisasjale valitseja määramine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst