Õigusakt

Olevi tn 43 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosas

[Pealehele]

Õigusakti number:
193
Vastuvõtmise kuupäev:
11.12.2014
 
Eelnõu number:
241
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Linnaplaneerimise Amet;  
Reg. kuupäev:
18.11.2014
Ettekandja:
abilinnapea Taavi Aas  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
komisjoni korraldav nõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
18.11.2014Menetluse lisadokumentPõhijoonis failDokumendi tekst     
18.11.2014Menetluse lisadokumentSituatsiooniskeem failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
20.11.20146Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 27.11.2014 istungi päevakorra projekti
02.12.20144Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
05.12.20148Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 11.12.2014 istungi päevakorra projekti
11.12.20149Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 193 Olevi tn 43 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosas.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst