Õigusakt

Tallinna Transpordiameti taksoveolubade ja sõidukikaartide menetluse kontroll 2013. aastal

[Pealehele]

Õigusakti number:
4
Vastuvõtmise kuupäev:
22.01.2015
 
Eelnõu number:
243
Esitaja:
Revisjonikomisjon;  
  
Koostaja:
Revisjonikomisjon;  
Reg. kuupäev:
24.11.2014
Ettekandja:
revisjonikomisjoni esindaja Ain Seppik  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
24.11.2014Menetluse lisadokumentRevisjonikomisjoni otsus failDokumendi tekst     
24.11.2014Menetluse lisadokumentRevisjoniakt failDokumendi tekst     
24.11.2014Menetluse lisadokumentLinnavalitsuse seisukoht failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
05.12.20146Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 11.12.2014 istungi päevakorra projekti
12.12.20147Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.12.2014 istungi päevakorra projekti
15.01.20156Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 22.01.2015 istungi päevakorra projekti
22.01.20156Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 4 Tallinna Transpordiameti taksoveolubade ja sõidukikaartide menetluse kontroll 2013. aastal.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
25.11.2014Saadetud linnavalitsusele  Kiri nr F1-11/1037
10.12.2014Linnavalitsuse seisukoht   Nõustuda fail[Tekst]