Õigusakt

Maade munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarbe määramine

[Pealehele]

Õigusakti number:
194
Vastuvõtmise kuupäev:
11.12.2014
 
Eelnõu number:
247
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Linnavaraamet;  
Reg. kuupäev:
27.11.2014
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
komisjoni korraldav nõunik Anne Parksepp;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
03.12.20142Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
05.12.20149Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 11.12.2014 istungi päevakorra projekti
11.12.201410Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 194 Maade munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarbe määramine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst