Õigusakt

Maade munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarbe määramine

[Pealehele]

Õigusakti number:
195
Vastuvõtmise kuupäev:
11.12.2014
 
Eelnõu number:
248
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Linnavaraamet;  
Reg. kuupäev:
27.11.2014
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
komisjoni korraldav nõunik Anne Parksepp;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
03.12.20143Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
05.12.201410Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 11.12.2014 istungi päevakorra projekti
11.12.201411Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 195 Maade munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarbe määramine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst