Õigusakt

Pärnu mnt 59 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas

[Pealehele]

Õigusakti number:
5
Vastuvõtmise kuupäev:
22.01.2015
 
Eelnõu number:
253
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Linnaplaneerimise Amet;  
Reg. kuupäev:
11.12.2014
Ettekandja:
abilinnapea Taavi Aas  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
komisjoni korraldav nõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
11.12.2014Menetluse lisadokumentPõhijoonis failDokumendi tekst     
11.12.2014Menetluse lisadokumentSituatsiooniskeem failDokumendi tekst     
11.12.2014Menetluse lisadokumentMaavanema heakskiit failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
12.12.20148Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.12.2014 istungi päevakorra projekti
13.01.20152Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
15.01.20157Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 22.01.2015 istungi päevakorra projekti
22.01.20157Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 5 Pärnu mnt 59 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst