Õigusakt

Revisjonikomisjoni 2015. aasta tööplaani kinnitamine

[Pealehele]

Õigusakti number:
3
Vastuvõtmise kuupäev:
22.01.2015
 
Eelnõu number:
255
Esitaja:
Revisjonikomisjon;  
  
Koostaja:
Revisjonikomisjon;  
Reg. kuupäev:
18.12.2014
Ettekandja:
revisjonikomisjoni esimees Hanno Matto  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
15.01.20155Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 22.01.2015 istungi päevakorra projekti
22.01.20155Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 3 Revisjonikomisjoni 2015. aasta tööplaani kinnitamine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
22.12.2014Saadetud linnavalitsusele  Kiri nr F1-11/1121
07.01.2015Linnavalitsuse seisukoht   Võtta teadmiseks fail[Tekst]