Õigusakt

Puhangu tn 55-36 korteriomandi müük

[Pealehele]

Õigusakti number:
11
Vastuvõtmise kuupäev:
22.01.2015
 
Eelnõu number:
257
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Linnavaraamet;  
Reg. kuupäev:
22.12.2014
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavarakomisjon; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde; komisjoni korraldav nõunik Anne Parksepp;
    
Tekstid:
Õigusakti tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 11
Eelnõu tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 11
 

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
22.12.2014Menetluse lisadokumentLinnavalitsuse korraldus failDokumendi tekst     
22.12.2014Menetluse lisadokumentMaakatastri kitsenduse väljavõte failDokumendi tekst     
22.12.2014Menetluse lisadokumentEksperthinnang failDokumendi tekst     
22.12.2014Menetluse lisadokumentVäljavõte kinnistusraamatust failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
14.01.20152Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
15.01.201513Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 22.01.2015 istungi päevakorra projekti
19.01.20152Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
22.01.201513Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 11 Puhangu tn 55-36 korteriomandi müük.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst