Õigusakt

Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Jasmiini tee 33 kinnisasja koormava hoonestusõiguse võõrandamiseks

[Pealehele]

Õigusakti number:
14
Vastuvõtmise kuupäev:
22.01.2015
 
Eelnõu number:
258
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Linnavaraamet;  
Reg. kuupäev:
22.12.2014
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavarakomisjon; komisjoni korraldav nõunik Erkki-Alo Kirde; komisjoni korraldav nõunik Anne Parksepp;
    
Tekstid:
Õigusakti tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 12.
Eelnõu tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 12.
 

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
22.12.2014Menetluse lisadokumentLisamaterjal
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 12

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
14.01.20153Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
15.01.201516Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 22.01.2015 istungi päevakorra projekti
19.01.20155Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
22.01.201516Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 14 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Jasmiini tee 33 kinnisasja koormava hoonestusõiguse võõrandamiseks.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst