Õigusakt

Tallinna munitsipaalkoolide õpetajate 2013. aasta tööjõukuludeks eraldatud vahendite kasutamise kontroll

[Pealehele]

Õigusakti number:
38
Vastuvõtmise kuupäev:
19.02.2015
 
Eelnõu number:
17
Esitaja:
Revisjonikomisjon;  
  
Koostaja:
Revisjonikomisjon;  
Reg. kuupäev:
27.01.2015
Ettekandja:
revisjonikomisjoni esindaja Elmar-Johannes Truu  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
27.01.2015Menetluse lisadokumentRevisjoniakt failDokumendi tekst     
27.01.2015Menetluse lisadokumentLinnavalitsuse seisukoht failDokumendi tekst     
27.01.2015Menetluse lisadokumentRevisjonikomisjoni otsus failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
29.01.20156Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 05.02.2015 istungi päevakorra projekti
13.02.201511Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 19.02.2015 istungi päevakorra projekti
19.02.201512Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 38 Tallinna munitsipaalkoolide õpetajate 2013. aasta tööjõukuludeks eraldatud vahendite kasutamise kontroll.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
28.01.2015Saadetud linnavalitsusele  Kiri nr F1-11/99
11.02.2015Linnavalitsuse seisukoht   Nõustuda fail[Tekst]