Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2014. aasta tööaruanne

[Pealehele]

Õigusakti number:
34
Vastuvõtmise kuupäev:
19.02.2015
 
Eelnõu number:
18
Esitaja:
Revisjonikomisjon;  
  
Koostaja:
Revisjonikomisjon;  
Reg. kuupäev:
27.01.2015
Ettekandja:
revisjonikomisjoni esimees Hanno Matto  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
29.01.20157Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 05.02.2015 istungi päevakorra projekti
13.02.20157Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 19.02.2015 istungi päevakorra projekti
19.02.20158Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 34 Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2014. aasta tööaruanne.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
28.01.2015Saadetud linnavalitsusele  Teadmiseks
04.02.2015Linnavalitsuse seisukoht   Võtta teadmiseks fail[Tekst]