Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu 18. aprilli 2013 otsusega nr 65 kehtestatud "Lootuse pst 19 kinnistu detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine katusekalde piirangu osas

[Pealehele]

Õigusakti number:
33
Vastuvõtmise kuupäev:
19.02.2015
 
Eelnõu number:
25
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Linnaplaneerimise Amet;  
Reg. kuupäev:
29.01.2015
Ettekandja:
abilinnapea Taavi Aas  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
komisjoni korraldav nõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
29.01.201511Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 05.02.2015 istungi päevakorra projekti
10.02.20152Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
13.02.20156Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 19.02.2015 istungi päevakorra projekti
19.02.20157Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 33 Tallinna Linnavolikogu 18. aprilli 2013 otsusega nr 65 kehtestatud "Lootuse pst 19 kinnistu detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine katusekalde piirangu osas.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst