Õigusakt

Teemaplaneeringu "Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine" kehtestamine

[Pealehele]

Õigusakti number:
32
Vastuvõtmise kuupäev:
19.02.2015
 
Eelnõu number:
27
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Linnaplaneerimise Amet;  
Reg. kuupäev:
03.02.2015
Ettekandja:
abilinnapea Taavi Aas  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Keskkonnakomisjon; komisjoni korraldav nõunik Erkki-Alo Kirde; komisjoni korraldav nõunik Anne Parksepp;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
23.02.2015Õigusakti lisaLisa 2 Joonis I-1. Põhijoonis failDokumendi tekst     
23.02.2015Õigusakti lisaLisa 3 Joonis I-2. Liikumisradade süsteem failDokumendi tekst     
23.02.2015Õigusakti lisaLisa 4 Joonis I-3. Valgustus failDokumendi tekst     
23.02.2015Õigusakti lisaLisa 5 Joonis I-4. Planeeringuga kavandatavad tegevused failDokumendi tekst     
23.02.2015Õigusakti lisaLisa 6 Joonis I-5. Nõmme Spordikeskuse ja Glehni lossi ümbruse detailjoonis – A1-1, A1-2 failDokumendi tekst     
23.02.2015Õigusakti lisaLisa 7 Joonis I-6. Raja ja Vana-Mustamäe tänava vahelise ala detailjoonis – A1-3, A1-4 failDokumendi tekst     
23.02.2015Õigusakti lisaLisa 8 Joonis I-7. Ehitajate tee ümbruse detailjoonis – A1-5, A1-6 failDokumendi tekst     
03.02.2015Seletuskirja lisaSeletuskirja lisa 1 failDokumendi tekst     
03.02.2015Seletuskirja lisaSeletuskirja lisa 2 failDokumendi tekst     
03.02.2015Eelnõu lisaEelnõu lisa 1 failDokumendi tekst     
03.02.2015Eelnõu lisaEelnõu lisa 2 failDokumendi tekst     
03.02.2015Eelnõu lisaEelnõu lisa 3 failDokumendi tekst     
03.02.2015Eelnõu lisaEelnõu lisa 4 failDokumendi tekst     
03.02.2015Eelnõu lisaEelnõu lisa 5 failDokumendi tekst     
03.02.2015Eelnõu lisaEelnõu lisa 6 failDokumendi tekst     
03.02.2015Eelnõu lisaEelnõu lisa 7 failDokumendi tekst     
03.02.2015Eelnõu lisaEelnõu lisa 8 failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
09.02.20151Keskkonnakomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekuga:
10.02.20151Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
13.02.20155Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 19.02.2015 istungi päevakorra projekti
19.02.20156Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 32 Teemaplaneeringu "Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine" kehtestamine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
09.02.2015Keskkonnakomisjontäiendada otsuse eelnõu punkti 2.2.6.1. osa "Üldtingimused" kolmanda punkti esimest lauset sõnadega: ", vajaduse korral juurdeistutuse teel."  
19.02.2015abilinnapea Taavi AasMuudatusettepanek fail[Tekst]  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst