Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu töökorra muutmine

[Pealehele]

Õigusakti number:
3
Vastuvõtmise kuupäev:
19.02.2015
 
Eelnõu number:
29
Esitaja:
Linnavolikogu esimees Toomas Vitsut;   
  
Koostaja:
linnavolikogu kantselei juriidiline osakond;   
Reg. kuupäev:
05.02.2015  Volikogu istungil
Ettekandja:
linnavolikogu esimees Toomas Vitsut  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus; Õiguskomisjon; Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon; Keskerakonna fraktsioon; Reformierakonna fraktsioon; Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon; osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld; komisjoni korraldav nõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
13.02.20151Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 19.02.2015 istungi päevakorra projekti
16.02.20152Õiguskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
16.02.20151Rahanduskomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekuga:
19.02.20152Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 3 Tallinna Linnavolikogu töökorra muutmine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
16.02.2015RahanduskomisjonMuuta määruse eelnõu § 1 täiendades linnavolikogu töökorra § 15 lõike 3 teise lõigu esimest lauset tekstiga "vähendada linna eelarves kavandatud likviidsusreservi" ja lisada lause lõppu tekst "kui ei tehta muudatust ka vastavates tuludes".  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
06.02.2015Saadetud linnavalitsusele  Kiri nr F1-11/141
11.02.2015Linnavalitsuse seisukoht   Võtta teadmiseks fail[Tekst]