Mitte toetatud eelnõu

Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013. määruse nr 33 "Linnavara võõrandamise kord" muutmine

[Pealehele]

Eelnõu number:
33
Esitaja:
Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni esimees Madis Kübar;   
  
Koostaja:
Vesse Vesiaid;   
Reg. kuupäev:
09.02.2015
Ettekandja:
Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni esimees Madis Kübar  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Õiguskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus; Linnavarakomisjon; komisjoni korraldav nõunik Anne Parksepp; osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
    
Tekstid:
failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
13.02.20157Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.02.2015 istungi päevakorra projekti
12.03.20154Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.03.2015 istungi päevakorra projekti
25.03.20153Linnavarakomisjonmitte toetada eelnõu.
26.03.20157Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 02.04.2015 istungi päevakorra projekti
02.04.20151ÕiguskomisjonKomisjoni koosoleku kutse tühistati seoses sellega, et päevakorrapunkti ettekandja ei ilmunud koosolekule.
02.04.20150Volikogu istungjätta päevakorra projektist välja
09.04.20156Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 16.04.2015 istungi päevakorra projekti
13.04.20151Õiguskomisjonmitte toetada eelnõu.
16.04.20156Volikogu istungeelnõu määrusena mitte vastu võtta.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
09.02.2015Saadetud linnavalitsusele  Kiri nr F1-11/168
18.02.2015Linnavalitsuse seisukoht   Mitte nõustuda fail[Tekst]