Õigusakt

Tallinna Linnavalitsuse 17. oktoobri 2007 korraldusega nr 1799-k kehtestatud "Suvila tn 31 kinnistu detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine katusekalde piirangu ja arhitektuurinõuete osas

[Pealehele]

Õigusakti number:
51
Vastuvõtmise kuupäev:
02.04.2015
 
Eelnõu number:
36
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Linnaplaneerimise Amet;  
Reg. kuupäev:
13.02.2015
Ettekandja:
abilinnapea Taavi Aas  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
komisjoni korraldav nõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
13.02.2015Menetluse lisadokumentSituatsiooniskeem failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
10.03.20151Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
12.03.20153Eestseisuse koosolekjätta eelnõu linnavolikogu 19.03.2015 istungi päevakorra projektist välja
26.03.20153Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 02.04.2015 istungi päevakorra projekti
02.04.20153Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 51 Tallinna Linnavalitsuse 17. oktoobri 2007 korraldusega nr 1799-k kehtestatud "Suvila tn 31 kinnistu detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine katusekalde piirangu ja arhitektuurinõuete osas.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst