Õigusakt

Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2006 korraldusega nr 1474-k kehtestatud "Betooni tn 7a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine Betooni tn 7a (positsioon 1) ja Silluse tn 13 (positsioon 3) kinnistute osas

[Pealehele]

Õigusakti number:
52
Vastuvõtmise kuupäev:
02.04.2015
 
Eelnõu number:
37
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Linnaplaneerimise Amet;  
Reg. kuupäev:
13.02.2015
Ettekandja:
abilinnapea Taavi Aas  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
komisjoni korraldav nõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
10.03.20152Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
12.03.20154Eestseisuse koosolekjätta eelnõu linnavolikogu 19.03.2015 istungi päevakorra projektist välja
26.03.20154Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 02.04.2015 istungi päevakorra projekti
02.04.20154Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 52 Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2006 korraldusega nr 1474-k kehtestatud "Betooni tn 7a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine Betooni tn 7a (positsioon 1) ja Silluse tn 13 (positsioon 3) kinnistute osas.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst