Õigusakt

Tasuta sõiduõiguse andmine

[Pealehele]

Õigusakti number:
40
Vastuvõtmise kuupäev:
19.03.2015
 
Eelnõu number:
39
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Transpordiamet;   
Reg. kuupäev:
20.02.2015
Ettekandja:
abilinnapea Taavi Aas  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
komisjoni korraldav nõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
20.02.2015Menetluse lisadokumentHC Tallas taotlus failDokumendi tekst     
20.02.2015Menetluse lisadokumentInnove avaldus failDokumendi tekst     
20.02.2015Menetluse lisadokumentKergejõustikuliidu avaldus failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
12.03.20152Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 19.03.2015 istungi päevakorra projekti
16.03.20152Rahanduskomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega:
19.03.20152Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 40 Tasuta sõiduõiguse andmine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
16.03.2015Rahanduskomisjon1. Muuta otsuse eelnõu preambulit ja sõnastada see järgmiselt: "Ühistranspordiseaduse § 29 lg 3 alusel ning tulenevalt Mittetulundusühingu Eesti Kergejõustikuliit 2. detsembri 2014 taotlusest ja Mittetulundusühingu SPORDIKLUBI HC TALLAS 21. jaanuari 2015 taotlusest, Mittetulundusühingu MaxiSport 25. veebruari 2015 taotlusest, Mittetulundusühingu Tallinn Open - Kr. Palusalu Noorte Maadlusvõistlus 12. märtsi 2015 taotlusest ja seoses Tallinnas 25.-26. märtsil 2015 toimuvate Linnade ja Valdade Päevadega".  
16.03.2015Rahanduskomisjon2. Jätta otsuse eelnõust välja punktid 1 ja 2 ning lugeda punktid 3-6 punktideks 1-4 ja punktid 7-8 punktideks 11-12.  
16.03.2015Rahanduskomisjon3. Muuta otsuse eelnõu ja lisada uued punktid 5-10 järgmises sõnastuses: "5. Anda Mittetulundusühingu MaxiSport korraldataval rahvusvahelisel noorte korvpalliturniiril Tallinn Nord Cup 2015 osalejatele tasuta sõiduõigus Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordi liinidel ajavahemikul 9.-12. aprill 2015. 6. Punktis 5 antud tasuta sõidu õigust tõendavaks tunnuseks on igale üritusel osalejale Mittetulundusühingu MaxiSport poolt väljastatud Tallinn Nord Cup 2015 logoga käepael. 7. Anda Mittetulundusühingu Tallinn Open - Kr. Palusalu Noorte Maadlusvõistlus korraldataval 2015 Tallinn Open - XXVII Kristjan Palusalu Noorte Maadlusvõistlusel ja sellele järgneval maadluslaagris osalejatele tasuta sõiduõigus Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordi liinidel ajavahemikul 25. märts kuni 5. aprill 2015. 8. Punktis 7 antud tasuta sõidu õigust tõendavaks tunnuseks on igale üritusel osalejale Mittetulundusühingu Tallinn Open - Kr. Palusalu Noorte Maadlusvõistlus poolt väljastatud võistluse osavõtjakaart. 9. Anda Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja Eesti Linnade Liidu poolt korraldatavatel XI Linnade ja Valdade Päevadel osalejatele tasuta sõiduõigus Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordi liinidel ajavahemikul 25.-26. märts 2015. 10. Punktis 9 antud tasuta sõidu õigust tõendavaks tunnuseks on igale üritusel osalejale Eesti Maaomavalitsuste Liidu poolt väljastatav rinnakaart.".  
16.03.2015Rahanduskomisjon4. Muuta otsuse eelnõu punkti 11 ja sõnastada see järgmiselt: "Tallinna Transpordiametil teha otsus teatavaks Mittetulundusühingule Eesti Kergejõustikuliit, Mittetulundusühingule SPORDIKLUBI HC TALLAS, Mittetulundusühingule MaxiSport, Mittetulundusühingule Tallinn Open - Kr. Palusalu Noorte Maadlusvõistlus, Eesti Maaomavalitsuste Liidule, Eesti Linnade Liidule ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile.".  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst