Õigusakt

Maade munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarbe määramine

[Pealehele]

Õigusakti number:
45
Vastuvõtmise kuupäev:
19.03.2015
 
Eelnõu number:
43
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Linnavaraamet;  
Reg. kuupäev:
06.03.2015
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
komisjoni korraldav nõunik Anne Parksepp;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
11.03.20154Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
12.03.20158Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 19.03.2015 istungi päevakorra projekti
19.03.20157Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 45 Maade munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarbe määramine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst