Õigusakt

Rahuliku kooselamise programmi rahaliste vahendite kasutamise seaduslikkuse, sihipärasuse, otstarbekuse ja tulemuslikkuse kontroll 2011–2013

[Pealehele]

Õigusakti number:
50
Vastuvõtmise kuupäev:
02.04.2015
 
Eelnõu number:
49
Esitaja:
Revisjonikomisjon;   
  
Koostaja:
Revisjonikomisjon;   
Reg. kuupäev:
10.03.2015
Ettekandja:
revisjonikomisjoni esindaja Priidu Pärna  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
10.03.2015Menetluse lisadokumentRevisjoniakt failDokumendi tekst     
10.03.2015Menetluse lisadokumentRevisjonikomisjoni otsus failDokumendi tekst     
10.03.2015Menetluse lisadokumentLinnavalitsuse seisukoht failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
12.03.20155Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.03.2015 istungi päevakorra projekti
26.03.20152Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 02.04.2015 istungi päevakorra projekti
02.04.20152Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 50 Rahuliku kooselamise programmi rahaliste vahendite kasutamise seaduslikkuse, sihipärasuse, otstarbekuse ja tulemuslikkuse kontroll 2011–2013.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
10.03.2015Saadetud linnavalitsusele  Kiri nr F1-11/240
18.03.2015Linnavalitsuse seisukoht   Võtta teadmiseks fail[Tekst]