Õigusakt

Tallinna linna ning Helgi Davõdova ja Ivan Davydovi vahel 4. detsembril 2014 sõlmitud lepingu muutmine

[Pealehele]

Õigusakti number:
42
Vastuvõtmise kuupäev:
19.03.2015
 
Eelnõu number:
50
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Linnavaraamet;  
Reg. kuupäev:
11.03.2015
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavarakomisjon; komisjoni korraldav nõunik Erkki-Alo Kirde; komisjoni korraldav nõunik Anne Parksepp;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
11.03.2015Menetluse lisadokumentSkeem failDokumendi tekst     
11.03.2015Menetluse lisadokumentKinnistusraamatu väljavõte failDokumendi tekst     
11.03.2015Menetluse lisadokument
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 12
11.03.2015Menetluse lisadokument
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 12
11.03.2015Menetluse lisadokument
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 12

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
12.03.20156Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 19.03.2015 istungi päevakorra projekti
16.03.20154Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
19.03.20154Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 42 Tallinna linna ning Helgi Davõdova ja Ivan Davydovi vahel 4. detsembril 2014 sõlmitud lepingu muutmine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst