Õigusakt

Koskla tn 5c kinnisasja müük

[Pealehele]

Õigusakti number:
53
Vastuvõtmise kuupäev:
02.04.2015
 
Eelnõu number:
53
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Linnavaraamet;  
Reg. kuupäev:
20.03.2015
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavarakomisjon; komisjoni korraldav nõunik Erkki-Alo Kirde; komisjoni korraldav nõunik Anne Parksepp;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
20.03.2015Menetluse lisadokumentKinnistusosakonna väljavõte failDokumendi tekst     
20.03.2015Menetluse lisadokumentEksperthinnang failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
25.03.20152Linnavarakomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega:
26.03.20155Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 02.04.2015 istungi päevakorra projekti
30.03.20152Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
02.04.20155Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 53 Koskla tn 5c kinnisasja müük.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
25.03.2015Linnavarakomisjon1. Muuta otsuse eelnõu punkti 1.1 ja sõnastada see järgmiselt: "Ljubov Titarenkole, sündinud 02.04.1935".  
25.03.2015Linnavarakomisjon2. Muuta otsuse eelnõu punkti 4 ja asendada nimi "Ivan Titarenko" nimega "Ljubov Titarenko".  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst