Õigusakt

Kammelja tn 1-13 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu osaline kehtestamine kruntide positsioon 1-15 ja 22 osas Haabersti linnaosas

[Pealehele]

Õigusakti number:
58
Vastuvõtmise kuupäev:
16.04.2015
 
Eelnõu number:
55
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Linnaplaneerimise Amet;  
Reg. kuupäev:
25.03.2015
Ettekandja:
abilinnapea Taavi Aas  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
komisjoni korraldav nõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
25.03.2015Menetluse lisadokumentPõhijoonis failDokumendi tekst     
25.03.2015Menetluse lisadokumentSituatsiooniskeem failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
26.03.20157Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 02.04.2015 istungi päevakorra projekti
07.04.20152Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
09.04.20154Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 16.04.2015 istungi päevakorra projekti
16.04.20154Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 58 Kammelja tn 1-13 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu osaline kehtestamine kruntide positsioon 1-15 ja 22 osas Haabersti linnaosas.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst