Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu 6. märtsi 2008 määruse nr 12 "Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord munitsipaalkoolide ja Tallinna Kopli Ametikooli õpilaste toitlustamisel" muutmine

[Pealehele]

Õigusakti number:
6
Vastuvõtmise kuupäev:
16.04.2015
 
Eelnõu number:
57
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Haridusamet;   
Reg. kuupäev:
26.03.2015
Ettekandja:
abilinnapea Mihhail Kõlvart  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Haridus- ja kultuurikomisjon  
Läbivaatajad:
Rita Makarova;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
26.03.20159Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 02.04.2015 istungi päevakorra projekti
08.04.20151Haridus- ja kultuurikomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
09.04.20151Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 16.04.2015 istungi päevakorra projekti
16.04.20151Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 6 Tallinna Linnavolikogu 6. märtsi 2008 määruse nr 12 "Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord munitsipaalkoolide ja Tallinna Kopli Ametikooli õpilaste toitlustamisel" muutmine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst