Õigusakt

Liitumine rahvusvahelise linnaliikuvuse ja transpordipoliitika võrgustikuga IMPACTS

[Pealehele]

Õigusakti number:
83
Vastuvõtmise kuupäev:
14.05.2015
 
Eelnõu number:
68
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Linnakantselei;  
Reg. kuupäev:
16.04.2015
Ettekandja:
abilinnapea Taavi Aas  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
komisjoni korraldav nõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
21.04.20150Linnamajanduskomisjonjätta päevakorra projektist välja.
23.04.20156Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 30.04.2015 istungi päevakorra projekti
05.05.20151Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
07.05.20156Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 14.05.2015 istungi päevakorra projekti
14.05.20159Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 83 Liitumine rahvusvahelise linnaliikuvuse ja transpordipoliitika võrgustikuga IMPACTS.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst