Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu 18. oktoobri 2001 otsusega nr 318 kehtestatud "Lauliku tn, Hommiku tn ja Särje tn vahelise maa-ala detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine krundi positsioon 47 (Kivimäe tn 30 maaüksus) osas

[Pealehele]

Õigusakti number:
84
Vastuvõtmise kuupäev:
14.05.2015
 
Eelnõu number:
87
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Linnaplaneerimise Amet;  
Reg. kuupäev:
23.04.2015
Ettekandja:
abilinnapea Taavi Aas  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
komisjoni korraldav nõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
05.05.20156Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
07.05.20157Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 14.05.2015 istungi päevakorra projekti
14.05.201510Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 84 Tallinna Linnavolikogu 18. oktoobri 2001 otsusega nr 318 kehtestatud "Lauliku tn, Hommiku tn ja Särje tn vahelise maa-ala detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine krundi positsioon 47 (Kivimäe tn 30 maaüksus) osas.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst