Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu 3. aprilli 2003 otsusega nr 89 kehtestatud "Vesse tn 2 ja 4 kinnistute detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Vesse tn 4b kinnistu osas

[Pealehele]

Õigusakti number:
93
Vastuvõtmise kuupäev:
28.05.2015
 
Eelnõu number:
90
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Linnaplaneerimise Amet;  
Reg. kuupäev:
05.05.2015
Ettekandja:
abilinnapea Taavi Aas  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
komisjoni korraldav nõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
07.05.20159Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 14.05.2015 istungi päevakorra projekti
19.05.20151Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
21.05.20156Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 28.05.2015 istungi päevakorra projekti
28.05.20158Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 93 Tallinna Linnavolikogu 3. aprilli 2003 otsusega nr 89 kehtestatud "Vesse tn 2 ja 4 kinnistute detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Vesse tn 4b kinnistu osas.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst