Õigusakt

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad

[Pealehele]

Õigusakti number:
9
Vastuvõtmise kuupäev:
28.05.2015
 
Eelnõu number:
94
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Ettevõtlusamet;   
Reg. kuupäev:
06.05.2015
Ettekandja:
abilinnapea Arvo Sarapuu  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon  
Läbivaatajad:
Korra- ja tarbijakaitsekomisjon; Rita Makarova; komisjoni korraldav nõunik Anne Parksepp;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
07.05.201510Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 14.05.2015 istungi päevakorra projekti
13.05.20151Korra- ja tarbijakaitsekomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
20.05.20151Sotsiaal- ja tervishoiukomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
21.05.20155Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 28.05.2015 istungi päevakorra projekti
28.05.20156Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 9 Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst