Õigusakt

Programmi "Tallinn - vaba interneti linn" algatamine ja ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele

[Pealehele]

Õigusakti number:
133
Vastuvõtmise kuupäev:
11.06.2015
 
Eelnõu number:
100
Esitaja:
innovatsioonikomisjoni esimees Andres Kollist;   
  
Koostaja:
Innovatsioonikomisjon; Linnavolikogu kantselei;   
Reg. kuupäev:
14.05.2015  Volikogu istungil
Ettekandja:
innovatsioonikomisjoni esimees Andres Kollist  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Innovatsioonikomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus; komisjoni korraldav nõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
21.05.20159Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 28.05.2015 istungi päevakorra projekti
04.06.20152Innovatsioonikomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
05.06.201542Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
11.06.201543Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 133 Programmi "Tallinn - vaba interneti linn" algatamine ja ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
14.05.2015Saadetud linnavalitsusele  Kiri nr F1-11/488
27.05.2015Linnavalitsuse seisukoht   Võtta teadmiseks koos seletuskirjas esitatud seisukohtade ja ettepanekutega fail[Tekst]