Õigusakt

Kesklinna Valitsuse poolt alkoholi tarbimist lubavate märkide paigaldamise ja nende maksumuse kontroll

[Pealehele]

Õigusakti number:
132
Vastuvõtmise kuupäev:
11.06.2015
 
Eelnõu number:
108
Esitaja:
Revisjonikomisjon;  
  
Koostaja:
Revisjonikomisjon;  
Reg. kuupäev:
19.05.2015
Ettekandja:
revisjonikomisjoni esindaja Ain Seppik  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
19.05.2015Menetluse lisadokumentRevisjoniakt failDokumendi tekst     
19.05.2015Menetluse lisadokumentRevisjonikomisjoni otsus failDokumendi tekst     
19.05.2015Menetluse lisadokumentLinnavalitsuse seisukoht failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
21.05.201512Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 28.05.2015 istungi päevakorra projekti
05.06.201541Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
11.06.201542Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 132 Kesklinna Valitsuse poolt alkoholi tarbimist lubavate märkide paigaldamise ja nende maksumuse kontroll.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
19.05.2015Saadetud linnavalitsusele  Kiri nr F1-11/507
03.06.2015Linnavalitsuse seisukoht   Võtta teadmiseks fail[Tekst]