Õigusakt

Tallinna linna omandis olevate tänavate seisunditaseme tõstmine ja hooldustsükli aegade kehtestamine

[Pealehele]

Õigusakti number:
15
Vastuvõtmise kuupäev:
11.06.2015
 
Eelnõu number:
109
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Kommunaalamet;  
Reg. kuupäev:
21.05.2015
Ettekandja:
abilinnapea Arvo Sarapuu  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
komisjoni korraldav nõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
15.06.2015Õigusakti lisaLisa 1. Tallinna linna omandis olevad ohtlike kohtadega tänavalõigud (tõusud) failDokumendi tekst     
15.06.2015Õigusakti lisaLisa 2. Nõutavast kõrgema seisunditaseme rakendamine failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
21.05.201513Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 28.05.2015 istungi päevakorra projekti
05.06.201512Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
09.06.20151Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
11.06.201512Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 15 Tallinna linna omandis olevate tänavate seisunditaseme tõstmine ja hooldustsükli aegade kehtestamine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst