Õigusakt

Kirsi tn 3 // 5-5/71 korteriomandi müük

[Pealehele]

Õigusakti number:
128
Vastuvõtmise kuupäev:
11.06.2015
 
Eelnõu number:
111
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Linnavaraamet;  
Reg. kuupäev:
21.05.2015
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavarakomisjon; komisjoni korraldav nõunik Erkki-Alo Kirde; komisjoni korraldav nõunik Anne Parksepp;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
21.05.2015Menetluse lisadokumentVäljavõte kinnistusraamatust failDokumendi tekst     
21.05.2015Menetluse lisadokumentEksperthinnang failDokumendi tekst     
21.05.2015Menetluse lisadokumentLinnavalitsuse korraldus failDokumendi tekst     
21.05.2015Menetluse lisadokumentMaakatastri kitsendused failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
21.05.201515Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 28.05.2015 istungi päevakorra projekti
25.05.20153Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
03.06.20151Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
05.06.201537Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
11.06.201538Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 128 Kirsi tn 3 // 5-5/71 korteriomandi müük.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst