Õigusakt

Punane tn 33-26 korteriomandi müük

[Pealehele]

Õigusakti number:
130
Vastuvõtmise kuupäev:
11.06.2015
 
Eelnõu number:
114
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Linnavaraamet;  
Reg. kuupäev:
21.05.2015
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavarakomisjon; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde; komisjoni korraldav nõunik Anne Parksepp;
    
Tekstid:
Õigusakti tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 11
Eelnõu tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 11
 

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
21.05.2015Menetluse lisadokumentKinnistusraamatu andmed failDokumendi tekst     
21.05.2015Menetluse lisadokumentEksperthinnang failDokumendi tekst     
21.05.2015Menetluse lisadokumentLinnavalitsuse korraldus failDokumendi tekst     
21.05.2015Menetluse lisadokumentMaakatastri pikendused failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
21.05.201518Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 28.05.2015 istungi päevakorra projekti
25.05.20154Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
03.06.20152Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
05.06.201539Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
11.06.201540Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 130 Punane tn 33-26 korteriomandi müük.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst