Õigusakt

Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondade ja nende piiride kirjelduste kehtestamine

[Pealehele]

Õigusakti number:
103
Vastuvõtmise kuupäev:
11.06.2015
 
Eelnõu number:
115
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Kommunaalamet;  
Reg. kuupäev:
21.05.2015
Ettekandja:
abilinnapea Arvo Sarapuu  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
komisjoni korraldav nõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
21.05.201519Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 28.05.2015 istungi päevakorra projekti
05.06.201513Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
09.06.20153Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
11.06.201513Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 103 Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondade ja nende piiride kirjelduste kehtestamine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst