Õigusakt

Maade munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarbe määramine

[Pealehele]

Õigusakti number:
126
Vastuvõtmise kuupäev:
11.06.2015
 
Eelnõu number:
124
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Linnavaraamet;  
Reg. kuupäev:
28.05.2015
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
komisjoni korraldav nõunik Anne Parksepp;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
03.06.20154Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
05.06.201535Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 11.06.2015 istungi päevakorra projekti
11.06.201536Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 126 Maade munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarbe määramine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst